x 

Prázdny košík
Záručné a pozáručné opravy krbových kachlí vykonáva výrobca. Funkčnú vadu alebo vadu povrchovej úpravy výrobku počas záručnej doby neopravujte sami.

Dvojročná záručná doba výrobku začína plynúť dňom predaja výrobku spotrebiteľovi. Výrobca je povinný odstrániť chyby výrobku vzniknuté nesprávnym zhotovením výrobku v zákonnej lehote a na vlastné náklady.

Záruka sa na výrobok nevzťahuje v prípade, že škody a vady na zariadení alebo jeho častiach boli spôsobené:

  • nesprávnou obsluhou, ktorá nebola v súlade s návodom na použitie
  • mechanickým poškodením (napr. pri doprave, nevhodným skladovaním, nesprávnou inštaláciou)
  • prevedením úprav, opravami a neoprávnenou manipuláciou
  • nesprávnym pripojením ku komínu, v rozpore s platnými normami
  • nesprávnou voľbou výkonu krbových kachlí pre daný priestor (prekúreniu, nedodkúreniu priestoru)
  • nedostatočným alebo príliš silným ťahom komína
  • použitím nevhodného paliva

V prípade reklamácie je potrebné predložiť vyplnený záručný list s dátumom kúpy a pečiatkou predajcu, uviesť adresu a okolnosti vzniku závady. Výrobca si vyhradzuje právo na určenie spôsobu a miesta opravy reklamovaného výrobku.

Pri zakúpení spotrebiča je potrebné skontrolovať sklo prikladacích dvierok, keramické obloženie a vermikulit vo vnútornej časti výrobku.

Tepelné preťažovanie krbových kachlí je zakázané !!! Dodržiavajte preto odporúčané množstvo a druh paliva, množstvo spaľovacieho vzduchu. Preťaženie výrobku sa môže prejaviť:
  

  • deformáciou stropu ohniska, prepálením roštu, prasknutím vermikulitu, zmenou farebného odtieňa povrchu výrobku.

V prípade, že výrobok nebol prevádzkovaný v súlade s návodom na použitie, nebude reklamácia výrobku akceptovaná.

V prípade výmeny výrobku alebo zrušenie kúpnej zmluvy platia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka a Reklamačného poriadku.

Dôležité! Výrobok je potreba dôkladne skontrolovať pri prevzatí. Hlavne, či nemá poškodenú keramiku, sklo a vermikulit vnútri ohniska!

Opotrebovávané časti krbových kachlí nespadajúce pod záruku (vermikulit dosky, tesnenia, rošty, atď.) Tieto náhradné diely je možné si u nás objednať.

V prípade zariadení pre ústredné kúrenie s vodným výmenníkom, je záruka podmienená tým, že zariadenie musí uviesť do prevádzky odborník - kúrenár, čo je treba potvrdiť aj na záručnom liste.

 

Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok, ktorý je súčasťou všeobecných obchodných podmienok. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde je možné reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. O ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. Podmienky reklamácie v týchto VOP sú platné pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú zmluvne dohodnuté iné záručné podmienky.

Rychlý kontakt FLAMA s.r.o.

Sme tu pre Vás Po - Pia 7:00-15:00

Mob: +421 917 838 072
E-mail: info@flama.sk

Katalóg na stiahnutie

aqq

Tato stránka používá cookies.

Viac informacií čítať ďalej. Prečítajte si ako pracujeme s osobnými údajmi - správa osobných údajov.

Súhlasím

Čo sú cookies?

Súbor cookies je malý textový Súbor, ktorý sa do prehliadača odosiela z navštívenej webovej stránky pri jej prezeraní. Vďaka tomuto súboru si web na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú napr. Jazyk, veľkosť písma a ďalšie nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality nemusíte znova uvádzať. Je to bežná prax väčšiny veľkých webov. Bez cookies by bolo prehliadanie webu oveľa zložitejšie a nepraktické.

Aké používame cookies?

 

__utma, __utmb, __utmc, __utmt, __utmz - google cookies

VirtueMart - cookies pre možnosť objednanie tovaru

 

Ako kontrolovať cookies? 

Súbory cookie môžete kontrolovať a / alebo zmazať podľa uváženia - podrobnosti viď na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookies uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takom prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webu manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.