x 

Prázdny košík

Prevádzkovateľom internetovej stránky (e-shopu) je FLAMA s.r.o., so sídlom Dlhá 418, Nitrianske Pravno 972 13, Slovensko
Predávajúcim je FLAMA s.r.o., so sídlom Dlhá 418, Nitrianske Pravno 972 13, Slovensko
Dodávateľom tovaru a služieb ponúkaných v e-shope www.shop.flama.sk je spoločnosť FLAMA s.r.o., so sídlom Dlhá 418, Nitrianske Pravno 972 13, Slovensko

Ochranu osobných údajov berieme vážne. Je pre nás dôležité, aby vaše osobné údaje boli v bezpečí. Od 25.05.2018 vrátane, sú vaše osobné údaje spracovávané v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane jednotlivcov pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95 / 46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov = GDPR) v súlade so zákonom č. 18/2018 Zb. o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov v znení platnom a účinnom od 25.05.2018.

1. Osobné údaje sú spracovávané v súlade so zákonom č. 18/2018 Zb. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
2. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem zvolenej prepravnej spoločnosti ktorá zabezpečuje doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly, prípadne sprostredkovateľmi a to na základe vzájomnej zmluvy uzavreté podľa Zákona č. 18/2018 Zz
3. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, prijatím vhodných technických a organizačných opatrení. Tiež všetci zamestnanci prevádzkovateľa sú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu k osobným údajom.
4. Dotknutá osoba má práva vymedzené v zmysle ust. § 19 a nasl. Zákona č. 18/2018 Zz o ochrane osobných údajov v znení platných noviel a to konkrétne:

a) právo na informácie, ktoré je plnená týmto obsahom a obchodnými podmienkami,
b) právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby - § 21 Zákona spočíva vo Vašom práve dožadovať sa akým spôsobom a na aké účely sú Vaše údaje spracovávané, pričom túto požiadavku môžete adresovať na kontaktný e-mail resp. na email Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..,
c) právo na opravu osobných údajov - § 22 Zákona Vám umožňuje opraviť osobné údaje ak sú zastarané,
d) právo na vymazanie osobných údajov - § 23 Zákona využijete v prípade ak nemáte záujem, aby prevádzkovateľ ďalej spracovával osobné údaje,
e) právo na obmedzenie spracovanie osobných údajov - § 24 Zákona uplatníte v prípade ak sa domnievate, že osobné údaje boli spracované v rozpore so zákonom,
f) právo namietať spracovanie osobných údajov - § 27 Zákona,
g) právo na prenosnosť osobných údajov,
h) právo podať podnet na kontrolný orgán vo vzťahu k spracovávaným osobným údajov.

5. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledujúce osobné údaje: meno, priezvisko, adresa, adresa pre doručenie, fakturačná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, IČO, DIČ, IČ DPH, ktoré sú spracované za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky. Tieto osobné údaje sú uchovávané po dobu 10 rokov na účely archivácie. V rámci vybavenia objednávky dochádza k spracúvaniu osobných údajov za účelom vystavenia faktúr, vystavenie skladových (dodacích) listov, zabezpečenie dopravy aj účtovanie v účtovníctve.
6.Tieto stránky zaznamenávajú informácie o čase koľko času strávite prehliadaním tých stránok a informácie o tom z akých stránok k nám prichádzate. Cookies sú textové súbory, ktoré sú ukladané v počítači a používajú sa aj na meranie návštevnosti stránky a prispôsobenie zobrazení stránok a vďaka týmto súborom Vám dokážeme ponúknuť kvalitnejšie. Preto tieto súbory vnímame ako náš oprávnený záujem. Niektoré súbory cookies sú súbory tretích strán, napr. Google Inc. - takto zhromaždené cookies sú spoločnosťou Google Inc., sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA spracovávané v súlade s pravidlami Ochrany súkromia dostupnými na https://policies.google.com/privacy?hl=sk#nosharing.
7. Súbory cookies si môžete kedykoľvek vymazať alebo ich zbieranie nastaviť priamo v nastavenia internetového prehliadača. Ak chcete odmietnuť zbieranie cookies nastavte si to vo svojom internetovom prehliadači.
8. Ak kupujúci súhlasil so spracovaním osobných údajov v e-shope na účely e-mailového marketingu, súhlasil so zasielaním e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu.
9. Osobné údaje pre e-mailové marketingové účely v rozsahu meno a priezvisko, e-mailová adresa číslo sú poskytnuté na obdobie piatich rokov. Tieto osobné údaje nie sú poskytované tretím stranám.
10. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek odvolať zaslaním odvolania so spracovaním osobných údajov, pričom tieto okamžite mažeme. Odhlásenie je možné aj prostredníctvom kliknutia na odhlasújúci link v reklamnom mailu. Z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na účely e-mailového marketingu.

Rychlý kontakt FLAMA s.r.o.

Sme tu pre Vás Po - Pia 7:00-15:00

Mob: +421 917 838 072
E-mail: krbyflama@gmail.com

Katalóg na stiahnutie