x 

Prázdny košík

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať:

mobil: +421 917 838 072

email: info@flama.sk

Reklamácie a sťažnosti: Pre plynulé vybavovanie reklamácií, prosíme tieto nahlasovať písomne (emailom) s uvedením:

  • typu predmetného výrobku
  • presným opísaním problému (závady) - ideálne aj s fotodokumentáciou
  • miesta, kde sa výrobok nachádza
  • dátumu nákupu výrobku (záručný list)

V záručnej dobe odstránime všetky prevádzkové chyby, ktoré sú preukázateľne spôsobené chybným vyhotovením a chybou v materiáli. Spôsob odstránenia nami uznávaných vád.

V prípade, že bude možné problém odstrániť zaslaním náhradnej súčiastky, doručíme ju poštou na uvedenú adresu po dohode so zákazníkom. Jedná sa len o súčiastky, ktorých inštalácia nevyžaduje odbornú spôsobilosť.

V prípade, že porucha vyžaduje odborný zásah, oznámime zákazníkovi telefonicky možný termín návštevy našich pracovníkov.

Výmena výrobku za nový: V  prípade, že na odstránenie problému a predmetu reklamácie nebude stačiť zaslanie náhradné súčiastky, resp. odborný zásah našim zamestnancom, bude po uznaní možná výmena výrobku za nový. Výmena sa vzťahuje len na zariadenia, ktoré sa poškodili počas správneho používania. Nevzťahuje sa na tie reklamácie, ktoré vzniknú z dôvodu nesprávnej prepravy alebo skladovania, z nesprávnej voľby zariadenia, z nesprávneho uvedenia do prevádzky alebo nevhodnosti zapojeného komína. V prípade uznania oprávnenosti výmeny výrobku za nový sa výrobca zaväzuje, že zabezpečí odvoz poškodeného výrobku a dovoz náhradného zariadenia do domu. 

Rychlý kontakt FLAMA s.r.o.

Sme tu pre Vás Po - Pia 7:00-15:00

Mob: +421 917 838 072
E-mail: krbyflama@gmail.com

Katalóg na stiahnutie